Công bố thông tin

 •   15/03/2022 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

Thông báo

 •   04/03/2022 02:46:56 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin

 •   20/12/2021 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT

Công bố thông tin

 •   04/12/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin thay đổi nhân sự BKS

 •   16/08/2021 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT

 •   16/08/2021 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi nhân sự HĐQT

Công bố thông tin

 •   29/06/2021 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin nội dung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ công ty

 •   08/05/2021 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin Thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

 •   08/05/2021 06:20:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

 •   08/05/2021 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

 •   08/05/2021 06:14:00 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021

 •   15/04/2021 02:45:27 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

Thông báo chốt danh sách

 •   22/03/2021 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính sau kiểm toán

 •   22/03/2021 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin

 •   09/03/2021 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0

Bảng thông tin tóm tắt

 •   21/12/2020 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Chứng nhận đăng ký chứng khoán

Chứng nhận đăng ký chứng khoán

 •   03/11/2020 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0

Giải trình kết quả SXKD 9 tháng năm 2020

 •   03/11/2020 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây