CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

 •   17/04/2024 11:03:41 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

CBTT nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

 •   17/04/2024 10:59:41 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
CBTT nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 •   04/04/2024 04:27:06 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2023

 •   22/03/2024 04:51:49 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023

 •   22/03/2024 04:33:26 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng

 •   13/03/2024 05:48:46 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông

 •   12/03/2024 05:35:32 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin

 •   30/06/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS

 •   07/06/2023 11:07:09 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin

 •   07/06/2023 11:02:55 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 •   16/05/2023 04:39:57 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

 •   16/05/2023 04:15:05 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   10/04/2023 05:14:40 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông

 •   10/04/2023 05:12:07 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   10/04/2023 05:11:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022

 •   08/04/2023 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022

Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 •   08/04/2023 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022

 •   28/03/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

 •   05/01/2023 10:11:39 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây