Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024

 •   08/07/2024 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

 •   27/06/2024 11:06:39 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

 •   25/06/2024 03:30:02 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

CBTT Biên bản ,nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 •   25/06/2024 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
CBTT Biên bản ,nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

 •   13/06/2024 03:04:54 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 •   11/06/2024 03:00:42 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 •   07/06/2024 03:34:15 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

 •   29/05/2024 04:42:41 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

 •   29/05/2024 04:40:01 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

 •   17/04/2024 11:05:27 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

 •   17/04/2024 11:03:41 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2024

CBTT nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

 •   17/04/2024 10:59:41 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
CBTT nghị quyết xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 •   04/04/2024 04:27:06 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2023

 •   22/03/2024 04:51:49 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023

 •   22/03/2024 04:33:26 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng

 •   13/03/2024 05:48:46 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông

 •   12/03/2024 05:35:32 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin

 •   30/06/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS

 •   07/06/2023 11:07:09 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây