Công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS

 •   07/06/2023 11:07:09 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin

 •   07/06/2023 11:02:55 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 •   16/05/2023 04:39:57 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

 •   16/05/2023 04:15:05 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   10/04/2023 05:14:40 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông

 •   10/04/2023 05:12:07 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   10/04/2023 05:11:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022

 •   08/04/2023 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022

Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 •   08/04/2023 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022

 •   28/03/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

 •   05/01/2023 10:11:39 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toản báo cáo tài chính năm 2022

 •   31/05/2022 12:00:22 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toản báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 •   22/05/2022 07:54:49 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 •   30/04/2022 07:25:29 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2022

 •   30/04/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 •   29/04/2022 02:40:10 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công bố thông tin

 •   29/03/2022 11:06:26 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

 •   25/03/2022 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

Công bố thông tin

 •   24/03/2022 03:20:05 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây