Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toản báo cáo tài chính năm 2022

 •   31/05/2022 12:00:22 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toản báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 •   22/05/2022 07:54:49 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 •   30/04/2022 07:25:29 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2022

 •   30/04/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 •   29/04/2022 02:40:10 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công bố thông tin

 •   29/03/2022 11:06:26 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

 •   25/03/2022 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021

Công bố thông tin

 •   24/03/2022 03:20:05 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Công bông thông tin

 •   23/03/2022 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin

 •   15/03/2022 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

Thông báo

 •   04/03/2022 02:46:56 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin

 •   20/12/2021 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT

Công bố thông tin

 •   04/12/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin thay đổi nhân sự BKS

 •   16/08/2021 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT

 •   16/08/2021 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi nhân sự HĐQT

Công bố thông tin

 •   29/06/2021 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin nội dung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ công ty

 •   08/05/2021 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin Thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

 •   08/05/2021 06:20:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0

Công bố thông tin Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

 •   08/05/2021 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây